1. Konkordatsrat

Regierungsrätin Weichelt-Picard Manuela ZG Präsidentin
Regierungsrat Winiker Paul LU Vizepräsident
Regierungsrätin Z'graggen Heidi UR
Regierungsrat André Rüegsegger SZ
Regierungsrat Bleiker Niklaus OW
Regierungsrat Othmar Filliger NW